In English - WONKedition.com

om WONKedition
vad, varför och vem

nyheter
snabb läsning om viktiga nyheter

tips
studie- och yrkesvägldning:
jobb

studier

sabbatsår

trender
visar nyhetsartiklar inom fyra globala megatrender:
klimatomställning

teknologiska framsteg

befolkningsförändring

politiska splittringar

WONKedition is a news magazine for teens worldwide. It's a starting point to go beyond the flashy headlines and understand the biggest issues of our time.